I december 2015 blev et sparekatalog for Aarhus Kommune offentliggjort. Heri blev det foreslået at fjerne det huslejetilskud, som Dansk Blindesamfund Østjylland i mange år har modtaget af kommunen til Blinde og Svagsynedes Aktivitetshus.

 

Kredsbestyrelsen og meninge medlemmer gjorde efterfølgende en ihærdig indsats for at gøre byrådspolitikerne opmærksomme på, hvor stor og afgørende betydning, aktivitetshuset har for rigtig mange synshandicappede borgere i Aarhus Kommune.

 

Anstrengelserne bar heldigvis frugt, og spareforslaget blev taget af bordet.

 

Der arbejdes nu på at etablere et tættere samarbejde mellem Aarhus Kommune og Dansk Blindesamfund.

 

I menuen til venstre, kan du læse høringssvar, pressemeddelelse m.m.