Dansk Blindesamfund Østjylland

Telefon: 70 24 03 17

E-mail: oestjylland@blind.dk

Kredsformand

Foto af Helle Kaas Schmidt

Helle Kaas Schmidt
c/o Sønder Allé 10, 1., 8000 Aarhus C
Telefon: 70 24 03 17
E-mail: Helle.Kaas.Schmidt@blind.dk

Kredskasserer

Laila van Overeem
c/o Sønder Allé 10, 1., 8000 Aarhus C
Mobil: 30 62 21 16
E-mail: Laila.Van.Overeen@blind.dk

Næstformand 

Jørgen Bak

8210 Århus V

Telefon: 86 15 44 25.

Mobil: 40 68 44 25

E-mail:  Jørgen.Bak@blind.dk 

Bestyrelsesmedlem

Lotte Tobiasen

8210 Aarhus V

Mobil: 29 84 98 59

E-mail: lottetobiasen@blind.dk

Bestyrelsesmedlem

Heidi Lindhard Andersen

8210  Aarhus V

Mobil: 23 40 92 17

E-mail: hla@blind.dk

Bestyrelsesmedlem

Daniel Gartmann

8230 Åbyhøj

Mobil: 51 88 50 15

E-mail: dg@danielgartmann.dk 

Bestyrelsesmedlem

Anne Kirstine Holm Henningsen

8230 Åbyhøj

Mobil: 28 11 23 73

E-mail: anne.kirstine@me.com 

Suppleant

Jutta Kristensen

8600 Silkeborg

Mobil: 24 82 29 10

E-mail: juttak8600@gmail.com

 

Suppleant

Heidi Nielsen

8220 Brabrand

E-mail: gottheblues@nielsen.mail.dk

Suppleant

Vakant

Redaktør af lokalt stof til Medlemsbladet

Stof til rubrikken “DBS Østjylland” i Dansk Blindesamfunds Medlemsblad redigeres af Heidi Nielsen.

Stoffet skal sendes til medlemsblad@synshandicap-oj.dk.

Webmaster

Ansvarlig for kredsens hjemmeside og Facebookgruppe er Lotte Tobiasen.

Stof og eventuelle spørgsmål kan sendes til webmaster@synshandicap-oj.dk.

Webredaktionen består af Helle Kaas Schmidt, Anne Kirstine Henningsen, Daniel Gartmann og Lotte Tobiasen.

Tilgængelighedsgruppen i Aarhus

Tovholder er Jørgen Bak, e-mail jørgen.bak@blind.dk.

Øvrige medlemmer af gruppen er Anne Kirstine Holm Henningsen, Daniel Gartmann og Laila van Overeen.

 

Tilgængelighedsgruppen i Silkeborg

Tovholder er Carsten Gade, e-mail ctg@privat.dk.

Øvrige medlemmer af gruppen er Søren Marcussen, Jutta Kristensen og Birgit Jakobsen.

Kjellerupklubben

Klubleder Hanne Roland Larsen

Mobil:  23 40 92 44

Odderklubben

Klubleder Viggo Krogh

Telefon: 86 54 04 67

Samsøklubben

Klubleder  Ib Doktor Kjær

Mobil:  40 41 44 26

Silkeborgklubben

Klubleder Søren Marcussen

Mobil 40 40 63 27

Skanderborgklubben

Pt. uden klubleder.