Velkommen til Dansk Blindesamfund Østjylland

Vi er en lokalkreds af den landsdækkende organisation Dansk Blindesamfund, som er blindes og stærkt svagsynedes egen forening. Vi holder til i Århus, Skanderborg, Silkeborg, Samsø og Odder kommuner.

Derfor er vi her

Vi arbejder på mange fronter for, at alle mennesker med et synshandicap, unge som gamle, skal have retten til at leve et meningsfuldt og selvstændigt liv.  Det gør vi gennem det helt konkrete arbejde, hvor vi rådgiver og afholder aktiviteter for mennesker med synshandicap og deres pårørende, og gennem det mere overordnede politiske arbejde, hvor vi plejer synshandicappedes interesser i Østjylland.

Vi skaber netværk

Dansk Blindesamfund Østjylland tilbyder en bred vifte af arrangementer, hvor du får mulighed for at være en del af et netværk med andre, der også har mistet synet helt eller delvist. Vi har arrangementer for alle aldersgrupper og for enhver smag lige fra hygge-kom-sammen med spisning over bordtennis for synshandicappede til debatmøder om handicappolitik. Vi har desuden lokale klubber, der arrangerer møder, udflugter og fester i alle kredsens kommuner.

Aktivitetshuset i Århus

På Sønder Allé 10 i Århus ligger vores aktivitetshus. Her bor vi sammen med Blindes Oplysningsforbund, som tilbyder undervisning i alt fra musikhistorie til brug af pc med forstørrelse og tale. Det er også her, du finder vores mange hobbyhold og motionshold. I aktivitetshuset er der altid kaffe på kanden og tid til at få en god snak.

Rådgivning

Når synet svigter, kan man have brug for at kende sine muligheder og rettigheder. Det er her, vores konsulentordning træder til. Konsulenterne kommer på gratis hjemmebesøg, hvor de fx kan fortælle om mulighederne for at få hjælp, for at søge om bevilling af hjælpemidler og for at komme på kursus.

Konsulenterne kan også hjælpe med ansøgninger til det offentlige, og et særligt hold af socialrådgivere kan hjælpe med f.eks. at anke afslag fra kommunen. Vigtigst af alt er, at alle konsulenterne selv har et synshandicap. Derfor ved de, hvor skoen trykker, og kan give en masse tips, der letter hverdagen.

Politisk synlighed i Østjylland

Vores kredsbestyrelse arbejder på den politiske bane for at gøre livet lettere for blinde og stærkt svagsynede i Østjylland. Vi prøver at påvirke kommunens beslutninger, og vi råber op, når vi oplever forringelser i fx byplanlægningen, kvaliteten af hjemmehjælpen og bevillingen af hjælpemidler. Vi er aktive i samtlige handicapråd i kredsens kommuner, og vi er medlem af Danske Handicaporganisationer.

Informationsfolder

Du kan downloade vores informationsfolder i en Word-udgave her DBS Østjylland, folder og en pdf-udgave her DBS Østjylland, folder.