Dansk Blindesamfund Østjylland arbejder på forskellig vis for at gøre de lokale forhold for mennesker med synshandicap så gode som muligt. Dette arbejde sker dels via kredsens egne aktiviteter. Dels via samarbejde med andre aktører, f.eks. kommunerne.

 

Læs mere i menuen til venstre.