Dansk Blindesamfund Østjylland arbejder på at påvirke kommuner og region med vores viden, erfaring og holdninger i forhold til fysisk tilgængelighed.

Eksempelvis er kredsen i løbende dialog med kommunen vedr. lydfyr i store vejkryds. Læs brev til rådmand vedr. etablering af lydfyr her Brev Lydfyr en mangelvare i Aarhus

Repræsentanter fra kredsen har også været involveret i arbejdet med tilgængelighed, f.eks. ledelinjer, på Det Ny Universitetshospital i Skejby.

Kredsen har tilgængelighedsudvalg i både Aarhus og Silkeborg.  Se kontaktoplysninger til udvalgene her.