Dansk Blindesamfund Østjylland arbejder for at sikre, at de lokale forhold for mennesker med synshandicap er så gode som muligt.

Det gør vi bl.a. via vores medlemskab af DH (Danske Handicaporganisationer), som er en paraplyorganisation for forskellige handicaporganisationer. Organisationen arbejder interessepolitisk for at forbedre forholdene for mennesker med handicap.

Dansk Blindesamfund Østjylland er repræsenteret i bestyrelsen i flere af de lokale afdelinger af DH, som findes i kredsens område.

Via DH er der desuden udpeget repræsentanter fra DBS Østjylland til tre af de fem handicapråd i kredsen.

Nedenstående liste viser, hvilke repræsentanter fra DBS Østjylland, der er valgt ind de forskellige steder.

Aarhus

Medlem af bestyrelsen i DH Aarhus: Finn Amby og Helle Kaas Schmidt

Læs om DH Aarhus her.

Formand for handicaprådet i Aarhus: Finn Amby

Læs om Handicaprådet i Aarhus her.

Silkeborg

Medlem af forretningsudvalget i DH Silkeborg: Søren Marcussen og Karsten Brun, formand.

Medlem af bestyrelsen i DH Silkeborg: Karen Marie Pedersen

Læs om DH Silkeborg her.

Formand for Handicaprådet i Silkeborg: Karen Marie Pedersen.

Læs om Handicaprådet i Silkeborg her.

Samsø

Næstformand for Handicaprådet på Samsø: Ib Doktor Kjær.

Læs om Handicaprådet på Samsø her.

Odder

DBS Østjylland er ikke repræsenteret i DH Odder eller det lokale Handicapråd.

Skanderborg

DBS Østjylland er ikke repræsenteret i DH Skanderborg eller det lokale Handicapråd.