Mange af DBS Østjyllands medlemmer er afhængige af handicapkørsel. derfor var det også med bekymring, at bestyrelsen erfarede, at Midttrafik fra januar 2021 indskrænker telefontiden. Dette vil medføre forringelser i mange medlemmers muligheder for at leve et aktivt liv.

Kredsbestyrelsen valgte at skrive til Midttrafik. Mailen og svaret fra Midttrafik kan ses i menuen til venstre.

Lotte Tobiasen, der er medlem af kredsbestyrelsen, har i samme anledning skrevet et læserbrev, som er blevet bragt på stiften.dk. Læserbrevet kan også findes i menuen til venstre. Efterfølgende to gTV2 Østjylland sagen op i et indslag den 3. december 2020.

Kritikken af, at det hidtil ikke har været muligt at bestille alle typer kørsel online, har medført, at Midttrafik nu har forbedret mulighederne for online-bestilling.

Fra den 4. januar 2021 er det som noget nyt muligt at bestille flg. ture med bil, dvs. ikke kombineret med tog eller x-bus, online

– ture i hele Jylland og på Fyn, der krydser en regionsgrænse, uanset om de er over eller under 100 km.

– ture, der køres internt i andre regioner

– ture, hvor der skal medbringes to hjælpemidler

Bestillingsfristen er 2 timer før ønsket afhentning.

Der kan betales med betalingskort i forbindelse med online-bestilling.

Den nuværende app er ikke fuldt tilgængelig ved brug af VoiceOver. Midttrafik skriver vedr. tilgængeligheden:

”Midttrafik er opmærksom på, at den nuværende selvbetjening og app ikke er fuldt webtilgængelig og vi arbejder på nuværende tidspunkt på en ny selvbetjeningsløsning og app, hvor webtilgængelighed er indtænkt. Den nye selvbetjeningsløsning og app forventes klar i løbet af 2021. Selvbetjeningsløsningen og Flextrafik app’en er en fælles løsning for trafikselskaberne i Danmark; Movia, FynBus, Sydtrafik, NT og Midttrafik, og ligger hos en ekstern part, FlexDanmark. Den nye selvbetjening og app udvikles derfor i samarbejde med disse.”