Husk nu også at tænke mennesker med synshandicap ind i den nye helhedsplan for Banegårdskvarteret. Området er et særdeles vigtigt, trafikalt gennemfartsområde for mennesker med synshandicap, da vi er dybt afhængige af offentlige transportformer og af Handicapkørsel/Flextrafik.

Det er også her vi har vores Aktivitetshus. Hvis Aarhus skal være en by for alle, skal blinde og svagsynede også i fremtiden kunne færdes trygt og sikkert i det nye spændende område. Derfor har Dansk Blindesamfund Østjylland lagt et høringssvar på Aarhus kommunes høringsportal vedrørende helhedsplanen for Banegårdskvarteret, Læs høringssvaret her