Pressemeddelelse / presseinvitation

22. august 2017

Aarhus øger indsats for mennesker med synshandikap

Inspirationstur til Vejle skal hjælpe Aarhus til at bygge synsvenlige plejehjem. Besøget sker i naturlig forlængelse af samarbejdsaftale med Dansk Blindesamfund i Aarhus.

 

Rådmanden for Sundhed og Omsorg, Jette Skive, vil øge indsatsen for mennesker med synshandikap og tager på inspirationstur til specialplejehjem i Vejle onsdag 23. august.

 

I 2016 indgik Sundhed og Omsorg en samarbejdsaftale med Dansk Blindesamfund i Aarhus, som får et årligt aktivitetstilskud på 585.000 kroner. Tilskuddet bliver brugt til spisefællesskaber og et aktivitetshus i midtbyen, hvor mennesker ramt af et synshandikap kan mødes med andre i samme situation.

 

– Vi vil samtidig hjælpe mennesker på plejehjem, som har et synshandikap, ved at se på, hvordan rammerne på plejehjemmene kan blive mere synsvenlige. Vi kan måske ændre på nogle af de eksisterende rammer og i hvert fald forventer vi at blive inspireret til kommende nye byggerier. Indsatsen skal hjælpe mennesker som har mistet synet eller som gradvis mister synet, siger Jette Skive, rådmand, Sundhed og Omsorg.

 

Rådmanden tager sammen med flere fagfolk på besøg på Solgaven, som er et bo- og aktivitetscenter for blinde og svagsynede mennesker, der har behov for bistand i det daglige. De fleste beboere og daggæster er ældre senblinde, men der er også en gruppe lidt yngre blandt brugerne.

Dansk Blindesamfunds kredsformand i Aarhus, Helle Kaas Schmidt, deltager også i besøget:

 

– Vi har en drøm om, at der i Aarhus kommune kommer et tilbud til ældre borgere med et alvorligt synshandicap, som svarer til det tilbud, specialplejehjemmet Solgaven i Vejle giver. Derfor har vi inviteret til denne inspirationstur. På Solgaven i Vejle kan blinde og stærkt svagsynede være blandt andre i samme situation, og det giver tryghed. Ligesom at plejepersonalets specialviden på området er en stor hjælp i hverdagen. Vi er meget glade for, at der er stor opbakning fra kommunens side til besøget. Vi håber virkelig, det vil inspirere og skabe større opmærksomhed om sagen, siger Helle Kaas Schmidt.

 

Yderligere informationer

Pressen er velkomne til at deltage i besøget på Solgaven, Vejle. Besøget foregår onsdag 23. august om eftermiddagen og tilmelding sker til: Thomas Chemnitz, pressechef, Sundhed og Omsorg, tlf. 41857752, thcp@aarhus.dk

 

Vedhæftede foto er til fri afbenyttelse og er taget 19. december 2016 ved underskriften af samarbejdsaftalen mellem Aarhus Kommune og Dansk Blindesamfund.

 

Kontaktpersoner

Jette Skive (DF), rådmand, Sundhed og Omsorg, Tlf. 21659958

Helle Kaas Schmidt, kredsformand Dansk Blindesamfund Østjylland, tlf. 70 24 03 17

Foto af rådmand Jette Skive og kredsformand Helle Kaas Schmidt