Dansk Blindesamfund

Dansk Blindesamfund Østjylland er en kreds i Dansk Blindesamfund, der er en landsdækkende forening for og af mennesker, der er blinde eller stærkt svagsynede.  Læs mere om landsforeningen her.

 

Referater fra bestyrelsesmøder

Hvis du er medlem af Dansk Blindesamfund, kan du finde referater fra kredsbestyrelsesmøder på blind.dk. Her kan du også følge med i landsforeningens arbejde.

 

Diverse kontaktoplysninger

blind.dk kan du finde forskellige relevante kontaktoplysninger til bl.a. tillidsfolk i kredsen.

 

Medlemsblad

Dansk Blindesamfund udgiver et medlemsblad 16 gange om året.

Under rubrikken “Nyt fra DBS Østjylland” bringes relevant information om aktiviteterne i Dansk Blindesamfund Østjylland og Blindes Oplysningsforbund samt andre informationer og nyheder med relevans for synshandicappede i Østjylland.

Har du stof til denne rubrik, er du velkommen til at sende det til medlemsblad@synshandicap-oj.dk.

Kredsens stof må kun fylde 3.500 tegn med mellemrum, og redaktøren kan derfor være nødt til at forkorte en del i det indsendte stof.

 

Kørsel

Medlemmer, der af helbredsmæssige årsager ikke kan benytte offentlig transport, kan få støtte til kørsel til visse af kredsens aktiviteter, hvis han/hun har fået afslag på eller afventer afgørelse om bevilling af kommunal handicapkørsel.

 

Kørslen vil foregå med Flekstransport eller taxa og koster 30 kr. pr. vej. Kørslen må ikke selv bestilles af medlemmet, men skal aftales ved tilmeldingen.

 

Kontakt receptionen i Blinde og Svagsynedes Aktivitetshus eller arrangørerne af det enkelte arrangement for yderligere oplysninger.