Svar fra Midttrafik den 18. november 2020

Kære Helle Kaas Schmidt og Jørgen Bak

Tak for nedenstående henvendelse.

Det er helt korrekt, at Midttrafik ændre åbningstiden for telefonisk bestilling pr. 1. januar 2021. Dette så åbningstiden ændres ugens 7 dage fra kl. 7.00 – 20.00, til ugens 7 dage fra kl. 8.00 – 16.00. Midttrafik har gennem en årrække været det trafikselskab i Danmark, der har tilbudt den absolut længste åbningstid for telefonisk bestilling.

Med den reducerede åbningstid følger Midttrafik den gængse udvikling i samfundet, hvor flere og flere serviceres udbydes digitalt. Dog bibeholder Midttrafik en daglig åbningstid for telefonisk bestilling ugens 7 dage på 8 timer. Midttrafik har undersøgt, hvornår handicapture der bestilles i tidsrummet fra kl. 16.00 – 20.00 bestilles til udførsel. Langt hovedparten af disse bestillinger er til udførsel den efterfølgende dag eller flere dage frem i tid.

Der vil naturligvis fortsat være mulighed for, at bestille sin kørsel online eller via app, dette frem til kl. 22.00 på selv kørselsdatoen, og frem til kl. 23.00 til den efterfølgende dag, hvis turen skal udføres mellem kl. 6.00 og 8.00.

Der er ligeledes fortsat mulighed for telefonisk, at bestille kørsel 14 dage frem i tid. Ligeledes kan der bestilles faste ture et år frem i tid.

Efter den 1. januar 2021 vil det fortsat i hele driftsdøgnet være muligt at ringe på tlf. 8740 00, for at rykke for vogn eller afbestille kørsel.

Midttrafik anerkender, at der vil være en lille kundegruppe, som kan blive berørt af den reducerede åbningstid. Dog er det Midttrafiks erfaring, at langt de fleste handicapkunder kan få assistance til bestilling af kørsel fra familie og bekendte.

Midttrafik har den 9. oktober 2020 udsendt vedl. Nyhedsbrev til Midttrafiks Tilgængelighedsforum, hvori der bl.a. informeres om ændret åbningstid for telefonisk bestilling af handicapkørsel, Flextur og Flexbus pr. 1. januar 2021.

Såfremt I har yderligere spørgsmål, så er I meget velkommen til at rette henvendelse til undertegnede.

Venlig hilsen

Merete Lundgaard Nielsen

Funktionsleder
Flextrafik – Servicecenter
 

Mail fra DBS Østjylland til Midttrafik den 17. november 2020

Til Regionsrådet og Midttrafik

I Dansk Blindesamfund Østjylland (DBS) har vi med stor bekymring erfaret, at Midttrafik fra årsskiftet indskrænker muligheden for telefonisk bestilling af handicapkørsel. En sådan ændring af åbningstiden med 5 timer mindre pr. dag vil give mange af vore blinde og stærkt svagsynede medlemmer meget ringere service, da  største delen er ældre mennesker, som ikke kan anvende pc. og app. i forbindelse med bestilling og ændring af handicapkørslen. Disse services vil kun være til rådighed for en stærkt begrænset del af vore medlemmer. Hertil kommer, at hvis man skal bestille kørsel f.eks. hvor man skal have sine (børne) børn med eller flere hjælpemidler kan dette i øjeblikket kun ske telefonisk. Det samme gør sig gældende, hvis man ønsker at bestillekørsel der krydser en regionsgrænse.

Dette tiltag vil endvidere føles begrænsende, da man således ikke i løbet af eftermiddagen/først på aftenen kan ændre tidspunktet for en hjemkørsel.

DBS står ligeledes helt uforstående overfor, at man netop i en coronatid foretager denne særdeles væsentlige indskrænkning, da rigtig mange personer med handicap er utryg ved at færdes, og således gør brug af deres handicapkørsel, når de skal deltage i aktiviteter, familiebesøg m.v.

Midttrafik medvirker herved til yderligere isolation af en i forvejen svag gruppe i samfundet.

Endelig vil vi nævne, at vi har erfaret, at Midttrafiks tilgængelighedsforum på handicapområdet ikke er hørt i denne sag.

Dansk Blindesamfund Østjylland står meget gerne til rådighed med uddybende kommentarer til ovenstående.

Venlig hilsen

Helle Kaas Schmidt                    Jørgen Bak

Kredsformand                             næstformand