Det faste personale i huset udgøres af Merete, Dorthe og Karen Marie samt Jytte og Sven. Derudover er der naturligvis en del lærere tilknyttet huset.

Vedr. billederne på denne side: Klik med musen på et billede, hvis du vil have det vist i stor størrelse. Tryk på escape-knappen i tastaturets øverste venstre hjørne for at komme tilbage til siden igen. Billederne er taget af Michael Iburg

Dorthe

Foto af Dorthe.

Dorthe er receptionist og holder til bag skranken ved elevatoren og garderoben. Dorthe er primært i huset om formiddagen, hvor hun bl.a. passer telefonen. Det er også hende, der tager imod tilmeldinger og betaling for kurser og arrangementer, bestiller taxakørsel og sælger klippekort til kaffe og frokost.

Karen Marie

Foto af Karen Marie.

Karen Marie er husets uundværlige seende hjælper, der sørger for, at alle har det godt. Hun står klar, når husets brugere skal have en hånd for at finde en plads i cafeen, og hun serverer kaffe og frokost.

 

Jytte

Foto af Jytte

Jytte er beskæftigelsesvejleder på de otte hobbyhold, der er i huset i løbet af ugen. Her inspirerer og hjælper hun deltagerne med deres håndarbejde, så alle kan være med uanset, hvor meget eller lidt erfaring, de har med håndarbejde og hvor meget eller lidt syn, de har tilbage.

Sven

Foto af Sven

Sven er husets handimand. Han står for gør-det-selv-værkstedet på 3. sal, hvor man kan lære at gøre de ting med værktøj, træ osv., som man måske har kunnet, før synet svigtede.

Merete

Foto af Merete.

Merete er skole- og aktivitetsleder i Blindes Oplysningsforbund og Dansk Blindesamfund Østjylland. Hun har kontor ved siden af cafeen i modsat ende af indgangsdøren, men man finder hende også ofte i køkkenet, hvor hun enten lærer fra sig eller laver mad til et aftenarrangement.