Lotte Tobiasen

Vi er kommet godt i gang med vores forskellige aktiviteter i Blindes Oplysningsforbund her i foråret 2023. Du kan dog stadig nå at være med på vores store udbud af fag. Kontakt Dorthe i receptionen på tlf. 86128062 og hør nærmer om ledige pladser eller få tilsendt programmet i det ønskede format.

Læs hele nyheden Du kan stadig nå det!

Generalforsamlingen finder sted, torsdag den 2. februar 2023 kl. 18.30 I Sønder Alles lokaler. Klubben er vært med kaffe og brød. Valg af dirigent, referent, og 2 stemmetællere. Godkendelse af dagsorden. Oplæsning og godkendelse af referat fra seneste generalforsamling. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab, samt fremlæggelse af …

Læs hele nyheden Indkaldelse til generalforsamling i Showdownklub Århus

På vegne af kredsbestyrelsen vil jeg gerne ønske alle medlemmer, pårørende, ansatte og frivillige et rigtigt godt nytår. Et helt frisk 2023 ligger foran os. Lige klar til at blive fyldt ud med en masse spændende aktiviteter og undervisningstilbud. Jeg kan allerede nævne medlemsmøde i Aarhus den 8. februar og quizaften den 3. februar. Den …

Læs hele nyheden Godt nytår!

Så er vi i gang med den nye sæson i Blinde og Svagsynedes Aktivitetshus. Programmet for foråret 2023 er udkommet, og du kan stadig nå at tilmelde dig de mange forskellige, spændende hold. Der er stadig plads på flere hold blandt andet Yoga, Musik og fortælling/musikhistorie, Slægtsforskning, håndarbejde og Madlavning. Kontakt Dorthe i receptionen på …

Læs hele nyheden Så er vi i gang igen

Silkeborgklubben kalder igen til hyggeligt samvær onsdag den 1. februar kl. 12.00 til 15.00 på Rosengårdcentret, Tulipanvej 2, Silkeborg. vi starter med fællesspisning. Vi får besøg af Jens Frydendal som vil fortælle om “Rotter og røverhistorier”. Det skal nok blive sjovt.  Pris 100 kr. Tilmelding skal ske senest fredag den 27. jan. til Else Steenkjær, …

Læs hele nyheden Sammenkomst i Silkeborgklubben den 1. februar

Det er med stor glæde, at jeg kan fortælle, at besparelserne på den kompenserende undervisning til mennesker med synshandicap i Aarhus er taget af bordet. Det betyder, at man også i fremtiden kan få hjælp til at lære at bruge fx en smartphone, blindeskriftsudstyr, computer med forstørrelse eller tale. Det er en rigtig fantastisk julegave, …

Læs hele nyheden Besparelser er droppet

Showdownklubben i Aarhus har fået ny træningsdag. Fra den 1. Januar 2023 træner vi om torsdagen fra kl.17 – 20.30. Vi vil anbefale, at interesserede kommer op og prøver at spille Showdown. Det er en sport imellem airhockey og bordtennis for både blinde og svagsynede, og man har mørkelagte skibriller på under kampen. Der er hagl i den bold, man spiller med, så man kan høre den. Man spiller med …

Læs hele nyheden Har du lyst til at prøve at spille showdown?

Det er jul, og drillenisserne har været på spil. Sidste søndag var de årsag til, at nyhedsbrevet ikke blev sendt ud til alle. Det beklager vi og krydser fingre for, at de kommende nyhedsbreve bliver sendt ud, som de skal. Tak til alle jer, der i det forgangne år har sendt relevante nyheder til hjemmesiden/nyhedsbrevet. …

Læs hele nyheden Julehilsen fra webmaster

Vi vil gerne supplere vores korps af kompenserende undervisere i Blindes Oplysningsforbund i Aarhus. VI søger specifikt undervisere i zoomtext, og kan du undervise i andre svagsynsprogrammer er det en fordel. Ansættelsen er på timebasis, og de kompenserende opgaver udføres ud fra den enkelte borgers behov og hjælpemiddel. Du er: Synshandicappet Har gerne undervisningserfaring Har …

Læs hele nyheden Underviser i Zoomtext søges

Er du nysgerrig og har lyst til at prøve at lege med et nyt materiale, så kom og vær med til et mini weekendværksted i kurveflet. Her kan du lære at flette eller få genopfrisket dine færdigheder på området. Vi bruger materialet Rattan samt andre flette materialer. Underviser: Jytte Ulbæk Tid: Fredag d. 7/10 og …

Læs hele nyheden Weekendkurser i kurveflet

Hornslet Tandemcykelklub er en aktivitetsklub, som hører under DBS Kronjylland. Medlemmer fra andre kredse er også velkommen. Har du et synsproblem, kan du lide at cykle, mangler du muligheden for at komme ud og få vind i håret, så har jeg måske den rette løsning for dig. Har du en ven, veninde, eller en ægtefælle …

Læs hele nyheden Tandemklub i Østjylland

Efter længere tids sygdom døde Ole Brun Jensen søndag den 10. juli 2022, kun 61 år gammel. Ole har siden starten af 80’erne været aktiv i Dansk Blindesamfund. Han var med til at køre en børneklub for børn med synshandicapp i Aarhus, og her blev han et forbillede for mange. I 2009 kom Ole ind …

Læs hele nyheden Mindeord

Landsforeningen arrangerer en del spændende aktiviteter, der er for alle medlemmer af DBS uanset bopæl. Nogle af dem er på zoom, og andre er fysiske arrangementer. Arrangementerne bliver ikke annonceret her på DBS Østjyllands hjemmeside. Vl du holde dig opdateret på, hvad der sker på landsplan, kan du tilmelde dig et aktivitetsnyhedsbrev ved at skrive …

Læs hele nyheden Masser af spændende landsdækkende arrangementer

Den 29. april blev der afholdt generalforsamling i kreds Østjylland. Laila Van Overeem blev genvalgt som kasserer. Jørgen Bak, Jutta Kristensen og Carsten Gade blev valgt som ordinære medlemmer. Inge Gibskov og Heidi Nielsen blev valgt som suppleanter. Herudover er Anne Kirstine Henningsen og Daniel Gartmann i bestyrelsen, og jeg er formand. Hovedemnerne i debatten …

Læs hele nyheden Ny bestyrelse i DBS Østjylland

Efter det ønske, der på de sidste 2 medlemsmøder er blevet givet udtryk for, er der som led i det igangværende forsøg i samarbejde med kommunen blevet foretaget følgende ændring i krydset: Pilottonen slukker nu, imens lyden for rødt og grønt kører. Det betyder, at den eneste tone, der høres, når man har trykket på …

Læs hele nyheden Nyt om lydsignalerne i krydset Sønder Allé/H. H. Seedorffs Stræde og Park Allé

Der er ændret på nogle af lydsignalerne i Aarhus midtby, så man selv skal aktivere lyden for at høre, om der er rødt eller grønt. Det drejer sig om lydsignalerne i krydsene Ryesgade-Sønder Allé, H. H. Seedorffs Stræde-Sønder Allé-Parkallé samt krydset på Banegårdspladsen. Disse lydsignaler kommer med en konstant lyd, en såkaldt pilottone, som gør, …

Læs hele nyheden Nye lydsignaler i Aarhus midtby

Har du lyst til at bruge vores gode romaskine og kondicykel, bevilliget gennem Oplysningsforbundenes Lokalforeningspulje, kan du henvende dig i receptionen i Sønder Allé 10 og få en aftale om introduktion/kørekort ved Poul Villadsen. Kørekortet koster 50 kr. og for 150 kr. kan du så herefter frit bruge maskinerne hele efteråret 2021. Har du allerede …

Læs hele nyheden Brug vores cykel og romaskine

Tilgængelighedsgruppen for Blinde og Svagsynede i Silkeborg Kommune og Team Trafik under Silkeborg Kommune har samarbejdet om bedre tilgængelig omkring oplysning af afgangstider for tog og busser på Banegården/Trafikterminalen. Dette har bevirket, at Silkeborg Kommune tidligere har opsat en realtidsplayer med talesyntese/en såkaldt talende trafiktavle på Banegården/Trafikterminalen ud for banegårdsbygningen. Der er nu opsat endnu …

Læs hele nyheden Talende trafiktavler i Silkeborg

Torsdag den 4. marts var e blandet flok bestående af 25 blinde og svagsynede samlet til et online-sparringsmøde. Den yngste var 19 år gammel, og de ældste i 60’erne. Nogle havde levet med et synshandicap altid eller i mange år. For andre var det at skulle klare sig uden normalt syn ganske nyt. Fælles for …

Læs hele nyheden Vellykket sparringsmøde

I Dansk Blindesamfund Østjylland har vi fået nyt MobilePay-nummer. Du skal fremover indbetale på 965700. Når du betaler via MobilePay til arrangementer, skal du huske at skrive dit navn og titlen på arrangementet i beskedfeltet. Når du drikker kaffe eller spiser frokost i caféen, så skal du skrive kaffe eller frokost i beskedfeltet.

Læs hele nyheden Nyt nummer til MobilePay

Til jer, der går i området omkring Paludan Müllers Vej i Aarhus er der her en god nyhed. Krydset Paludan Múllers Vej og Møllevangsallé har hidtil været svært at benytte, fordi det er relativt bredt, og fodgængerfelterne går ikke vinkelret på fortovet. Efter lang tids vejarbejde er krydset nu færdigrenoveret. Der er kommet opmærksomhedsfelter og …

Læs hele nyheden Information om lydregulering af et kryds i Aarhus

Livsglæder inviterer blinde og svagtseende til at teste et nyt koncept. De er ved at udvikle, at journalister læser op af en valgfri avis og inviterer til en snak om det. Livsglæders oplæsning er et levende og mere socialt alternativ til lydaviser og mekanisk oplæsning. Man mødes med oplæseren og eventuelle andre lyttende via internettet …

Læs hele nyheden Gratis tilbud – få avisen læst op af en journalist

Kredsen har en tilgængelighedsgruppe i Aarhus kommune. Vi har brug for en svagsynet med interesse for tilgængelighed. Vi holder årligt 2-3 møder med kommunen om akustiske trafiksignaler samt få andre møder i forbindelse med tilgængelighedsmæssige forhold for blinde og svagsynede i Aarhus. Endvidere afholder vi enkelte interne møder i gruppen, hvor vi drøfter de holdninger, …

Læs hele nyheden Svagsynet søges til tilgængelighedsgruppen i Aarhus

Ledelinjer i det offentlige rum kan være en stor hjælp for mennesker med synshandicap. Det forudsætter dog, at seende ikke af uvidenhed kommer til at blokere dem. Det har næstformand i DBS Østjylland Jørgen Bak forsøgt at gøre opmærksom på i et indslag i TV2 Østjylland den 19. november 2020. Klik på “læs hele nyheden”, …

Læs hele nyheden Hvad er ledelinjer?

Kære medlemmer og andre interesserede! Jeg er ny webmaster her på synshandicap-oj.dk. Eller rettere: Jeg er ny brugt webmaster, da jeg har arbejdet med hjemmesiden tidligere. Nu er jeg tilbage og vil så hjertens gerne fodre hjemmesiden og vores Facebook-gruppe med nyheder og information, der er relevante for mennesker med synshandicap i Østjylland. Jeg håber, …

Læs hele nyheden Hilsen fra den nye webmaster