Til jer, der går i området omkring Paludan Müllers Vej i Aarhus er der her en god nyhed.

Krydset Paludan Múllers Vej og Møllevangsallé har hidtil været svært at benytte, fordi det er relativt bredt, og fodgængerfelterne går ikke vinkelret på fortovet.

Efter lang tids vejarbejde er krydset nu færdigrenoveret. Der er kommet opmærksomhedsfelter og streger i fortovet, der angiver, hvilken retning man skal gå ud i fodgængerfeltet.

Det bedste er dog, at krydset nu er lydreguleret.