Begrænset timetal – ingen deltagerbetaling.

På kurset vil der blive undervist i Daisy-afspillerens funktioner og anvendelsesmuligheder. Daisy-afspilleren anvendes som et læsehjælpemiddel til digitale lydbøger og andet digitalt tekstmateriale. For at deltage i kurset, er det en forudsætning, at du er i besiddelse af en Daisy-afspiller.

Hold oprettes efter behov i Sønder Allé 10