Der vil 3 gange i løbet af sæsonen blive afholdt spændende kulturcaféer med et foredrag, debat eller lignende. Her i foråret får vi d. 11. februar besøg af den tidligere formand for etisk råd Jacob Birkler med emnet ”Kan man dø for sent?”. I marts og april får vi også besøg af spændende mennesker, men de er ikke helt på plads, så foredragsholder og emne bringes på hjemmeside, Facebook og i Nyhedsbrevet. Kulturcaféerne ligger torsdag kl. 16-19.00, og ud over foredraget, bydes der på kaffe og kage og et let aftensmåltid.

Dato og beskrivelse af det enkelte foredrag kommer i medlemsbladet, på hjemmesiden www.synshandicap-oj.dk og Facebook.

Pris: 150 kr. inkl. forplejning