Selv om du på forhånd har meddelt, at du ønsker at fortsætte på et hold, er det meget vigtigt, at du alligevel tilmelder dig igen og senest den 6. januar til Opstartsmødet. Husk at tilmeldingen er bindende efter deadline d. 6. januar til de lange kurser, og til de korte kurser se deadline til det enkelte kursus.

Tilmeldingen kan ske på to måder:

  1. Send en mail med oplysninger om navn, adresse, telefon, fag og ugedag til aktivitetshuset.aarhus@blind.dk
  2. Henvend dig personligt eller ring til Sønder Allé 10 til Dorthe mandag til torsdag mellem 9 og 13, telefon 86 12 80 62.

Bemærk, hvor intet andet er anført, starter Hobby i uge 2, mandag d. 11. januar og anden undervisning i uge 3, altså fra mandag den 18. januar.

Vi håber, at flere af vores tilbud vil falde i din smag og ser frem til at høre fra dig snarest muligt. Kurser, der ikke opnår fornøden tilslut­ning, kan udsættes, sammenlægges eller aflyses, og du får hurtigst muligt besked. De tilmeld­te delta­gere tilbydes andet kursus. Hører du intet efter tilmeldingen, kører kurset som aftalt. Ret til ændringer i programmet forbe­holdes. Rigtig god fornøjelse og på gensyn.

Deltagerbetaling

Det skal understreges, at medmindre andet er anført i forbindelse med omtalen af de enkelte kurser, dækker priserne alene undervisningen frem til midt i maj. I de fleste tilfælde drejer det sig om 15 undervisningsgange.

I skal være opmærksom på, at DBS Østjylland har afsat penge til at give folkepensionister et tilskud, så 3. kursus- det billigste – er gratis. Endvidere kan man som helt ny kursist i huset få første kursus til halv pris, og kontanthjælpere og S.U. modtagere få 50 % tilskud til kurser uanset antal. Deltager fra udenbys kommuner skal betale 10 kr. mere pr. time, som de efterfølgende kan søge refusion til i egen kommune eller Kreds.

Deltagerbetalingen skal betales inden eller på holdets første mødegang. Du er dog også meget velkommen til at betale ved at henvende dig personligt i Sønder Allé 10 mandag til torsdag mellem kl. 9-13 inden d. 17. december 2020 kl. 12 og fra den 4. januar 2020, eller overføre kursusgebyret til følgende konto: reg. 9570 konto: 4877934 og skriv i tekstfeltet dit navn. Det er muligt efter aftale at dele beløbet, og betale i 2 rater. Det er ikke muligt at betale med dankort eller mobil pay til kurserne i Sønder Allé 10.

Kørselsordning

Kan du ikke selv klare transporten til og fra Aktivitetshuset ved hjælp af offentlige transportmidler, skal du søge om handicapkørsel. Fra d. 1. juli 2018 er medlemmer af Dansk Blindesamfund omfattet af ordningen. Du kan få hjælp af din konsulent til at søge om handicapkørsel. Når du får ordningen bevilliget, skal du selv sørge for at bestille kørsel til og fra den aktivitet, du ønsker at deltage i. Dette gælder alle former for aktivitet, dog er det uvist i skrivende stund, om dette også gælder for kørsel til undervisning i Blindes Oplysningsforbund. Spørg i receptionen.

Frokostordning

Vi har i huset en frokostordning, hvor vi mandag-torsdag kl. 11.45-12.15 tilbyder en let frokostret for 35 kr. Man kan ringe og tilmelde sig fra dag til dag, men også bare komme forbi, hvis man trænger til noget lækkert til frokost. Der ud over, er der hver dag tilbud om friskbagte boller og kaffe formiddag kl. 10.00 og eftermiddag kl. 14.00.