Helle Kaas Schmidt

Det foregår den 30.9. i aktivitetshuset Sønder Allé 10. Vi starter kl. 17.30 med et måltid mad. Kl. 19 vil John Tybring fra Chasè præsentere os for forskellige gin samt tonic. Arrangementet slutter klokken 21.30. Pris: 350 kr. pr. pers. Tilmeldingen senest 22.9. kl. 12 på tlf. 86128062 eller mail aktivitetshuset.aarhus@blind.dk Betaling skal senest 22.9. …

Læs hele nyheden Husk ginsmagning!

”Sjov med hund” er opbygget som øvelser, der fremmer kontakten mellem fører og hund på en sjov måde. Øvelserne afvikles ved positiv motivation af hunden, således at hundens lydighed forbedres til glæde for den enkelte bruger i hverdagen. Al arbejde med hunden foregår uden anvendelse af førerbøjlen.Yderligere får hundene frifase med mulighed for at lege …

Læs hele nyheden Sjov med hund

Google har for nyligt foretaget ændringer af kontosikkerheden. Dette medfører, at Gmail adresser i nogle programmer skal sættes op på en anden måde. Det omfatter punktnotatapparaterne Polaris og Polaris MINI samt Outlook 2016 og ældre versioner af Outlook. Hvis Gmail ikke længere virker, kan det således skyldes disse ændringer, og i så fald vil Gmail …

Læs hele nyheden Google ændringer der driller

Kære AlleAarhus Kommune starter i oktober en ombygning af Aarhus Rutebilstation. Midttrafik Kundecenter er ikke omfattet af ombygningen og vil være åbent for personlig betjening under hele ombygningen. Adgangen via rutebilstationen kan dog blive vanskelig at forcere for især ældre og synshandicappede. Midttrafik anbefaler derfor, at ældre og synshandicappede kunder køber eller fornyer deres pensionistkort eller …

Læs hele nyheden Vigtigt nyt vedr. vores særlige buskort for synshandicappede i Aarhus.

Tilgængelighedsgruppen for Blinde og Svagsynede i Silkeborg Kommune og Team Trafik under Silkeborg Kommune har samarbejdet om bedre tilgængelig omkring oplysning af afgangstider for tog og busser på Banegården/Trafikterminalen. Dette har bevirket, at Silkeborg Kommune nu har opsat en talende trafiktavle. Hvor findes tavlen så? Ja – du går gennem banegårdsbygningen og udenfor følger du …

Læs hele nyheden Talende trafiktavle

Indledning Hvis du bruger apps og gerne selv vil i gang med at bruge forskellige online kommunikations-platforme eller hjælpe andre i gang med det, er her en lille oversigt til inspiration. Hvad rummer oversigten? I denne oversigt vil vi kort beskrive nogle af de kommunikationsprogrammer, som pt. er meget brugt af synshandicappede. De er også …

Læs hele nyheden Online-platforme

Kære alle! Grundet corona virus er dagligdagen udfordret på mange områder for os alle. Derfor skriver vi lidt nyttig information til dig. Har du behov for en hjælpende hånd til indkøb af dagligvarer er der forskellige muligheder:Osuma leverer dagligvarer til døren. Du kan enten bestille dagligvarer på www.osuma.dk eller ved at ringe til dem på: …

Læs hele nyheden Indkøb online

Move United giver personer med et handicap adgang til at dyrke motion i sunde sociale fællesskaber – når og hvor de vil Move United er et socialt fællesskab, der igennem en innovativ digital platform, forbinder personer med et handicap med frivillige ledsagere, til en gåtur i parken, en løbetur eller til en omgang fitness-træning i …

Læs hele nyheden Tilbud fra Move United