Tilgængelighedsgruppen for Blinde og Svagsynede i Silkeborg Kommune og Team Trafik under Silkeborg Kommune har samarbejdet om bedre tilgængelig omkring oplysning af afgangstider for tog og busser på Banegården/Trafikterminalen. Dette har bevirket, at Silkeborg Kommune nu har opsat en talende trafiktavle.

Hvor findes tavlen så? Ja – du går gennem banegårdsbygningen og udenfor følger du ledelinien over gaden, og videre ligeud til ledelinien slutter, så går du få skridt frem og vender dig 90 grader til venstre. Endnu et par skridt frem, og så lige foran dig ved den første søjle finder du nu den nye tavle, som er blevet udskiftet med den gamle. På tavlens højre side cirka i taljehøjde findes en info-knap. Den eneste knap på hele tavlen. Midt på info-knappen er der kort tekst med punktskrift.

Når du trykker på knappen, hører du en digital damestemme, der fortæller, hvornår de næste tog går, destinationer og fra hvilken perron det sker. Desuden bliver der oplyst de næste busafgange, busnumre, destinationer, afgangsområder og hvor mange minutter, der er tilbage til afgang.

Tilgængelighedsgruppen for blinde og Svagsynede i Silkeborg Kommune
Birgit Jakobsen, Søren Marcussen, Jutta Kristensen og Carsten Gade