Nedenstående er en liste over særlige tilbud for mennesker med synshandicap.  Listen er ikke nødvendigvis udtømmende, og der er naturligvis  mange andre relevante muligheder for et aktivt arbejds- og fritidsliv, som blot ikke er specifikt målrettet synshandicappede.

 

Blindes Arbejde

Blindes Arbejde tilbyder beskyttet beskæftigelse for mennesker med synshandicap. Læs mere her.

 

Showdown Klub Århus (SKÅ)

 Læs om klubben her.

 

Bridgeklubben i Aarhus

Læs om bridgeklubben her.

 

Idræt for mennesker med handicap

Lavia Århus er en sammenslutning af flere idrætsforeninger for handicappede. Læs mere her.

 

Læsning – bøger og tidskrifter på lyd og punkt

Mennesker med synshandicap kan blive medlem af Nota, som er et bibliotek, der producerer bøger m.m. på lyd og punkt. Læs mere her.