En mand med et synshandicap blev i følgeskab med sin førerhund afvist ved indgangen til en café i Aarhus med henvisning til, at caféen ikke tillod hunde indenfor af hensyn til gæster med mulig allergi. Førerhundebrugeren klagede til Ligebehandlingsnævnet, som vurderede, at manden ved afvisningen blev udsat for indirekte forskelsbehandling i strid med lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap. Caféen har erkendt, at afvisningen var en fejl, og førerhundebrugere er fremover velkomne i caféen. Manden er tilkendt en godtgørelse på 5.000 kr., som caféen skal betale til ham.