Du skal oprette en ny betalingsaftale og modtager girokort i januar

Du har hidtil betalt dit medlemskontingent til Dansk Blindesamfund gennem din lokale kreds. Fremover skal du betale kontingent direkte til hovedforeningen, hvilket betyder, at du skal oprette en ny betalingsaftale. Din gamle aftale udløber automatisk, og det er derfor vigtigt, at du får oprettet en ny betalingsaftale.

I den forbindelse udsender vi i januar et girokort til alle medlemmer, så en ny betalingsaftale kan blive oprettet, så du fortsat er medlem af Dansk Blindesamfund og kan gøre brug af vores mange tilbud.

Førhen har kredsene haft deres egne CVR-numre, men hovedbestyrelsen i Dansk Blindesamfund har besluttet, at alt samles under ét CVR-nummer. I forbindelse med denne juridiske ændring ophører alle eksisterende betalingsaftaler, og derfor skal du oprette en ny betalingsaftale gennem det girokort, du modtager i din postkasse i perioden 15. til 21. januar 2021.

Din nye betalingsaftale vedrører kun betaling af dit medlemskontingent og har derfor ikke indflydelse på eventuelle betalingsaftaler vedrørende bidrag til foreningen. Har du derfor en fast støtteaftale som bidragsyder er den fortsat uændret.

Læs mere på https://blind.dk/mitmedlemskab. Her finder du en guide til, hvordan du opretter en ny betalingsaftale, eller hvem du skal kontakte for at få hjælp til oprettelse af ny betalingsaftale.