Torsdag den 4. marts var e blandet flok bestående af 25 blinde og svagsynede samlet til et online-sparringsmøde. Den yngste var 19 år gammel, og de ældste i 60’erne. Nogle havde levet med et synshandicap altid eller i mange år. For andre var det at skulle klare sig uden normalt syn ganske nyt. Fælles for alle var, at de var interesserede i at blive klogere på de psykiske reaktioner, der kan følge med et synshandicap, og ikke mindst hvordan man kan håndtere disse.

Dansk Blindesamfunds psykolog Mette List Elhøj holdt oplæg og fortalte bl.a. om, hvordan hun kan hjælpe mennesker med nedsat syn. Der var også tid til erfaringsudveksling og sparring i mindre grupper. En erfaring, der blev givet videre af flere og vel modtaget af andre, var oplevelsen af, at samvær og netværk med ligestillede kan være helt afgørende for en vellykket håndtering af den krise, der kan opstå, når man mister eller har mistet hele eller dele af synet.

Arrangementet blev afholdt i et samarbejde mellem DBS Østjylland, Dansk Blindesamfunds Ungdom og Blinde og Svagsynedes Interessegruppe for Erhverv og Uddannelse. Deltagerne gav udtryk for stor tilfredshed med arrangementet og udtrykte ønske om at mødes igen til et lignende arrangement. DBSØ vil selvfølgelig gøre sit til, at det kan lade sig gøre.