I dette nyhedsbrev kan du se nogle af de mange aktiviteter vi tilbyder i Blinde og Svagsynedes aktivitetshus i Aarhus og i klubberne. Noget af det har været annonceret før, men så får du det igen. Vi åbner fra i morgen den 27. juli og aktiviteterne starter fra mandag den 3. august.
Vi håber at se rigtigt mange af jer, og der er selvfølgelig gjort en masse for at holde coronavirusen fra døren. Du får instruktion, når du kommer i huset, men du kan også se retningslinjerne her på hjemmesiden.

Mange hilsner
Helle Kaas Schmidt kredsformand