Kredsen har en tilgængelighedsgruppe i Aarhus kommune. Vi har brug for en svagsynet med interesse for tilgængelighed. Vi holder årligt 2-3 møder med kommunen om akustiske trafiksignaler samt få andre møder i forbindelse med tilgængelighedsmæssige forhold for blinde og svagsynede i Aarhus. Endvidere afholder vi enkelte interne møder i gruppen, hvor vi drøfter de holdninger, vi skal fremføre over for kommunen og tilgængelighed generelt.

Så hvis du har interesse for ovenstående og ønsker at høre mere, kontakt Jørgen Bak på tlf. 4068 4425 eller mail jba@blind.dk.