I fredags den 9. oktober holdt Dansk Blindesamfund Østjylland sin ordinære generalforsamling 2020. den blev afviklet i aller bedste coronastil med masser af sprit, mundbind og god afstand. Der deltog 26 stemmeberettigede medlemmer, og stemningen var helt i top. Diana Stentoft fra dansk Blindesamfunds forretningsudvalg førte os trygt gennem forløbet.
Beretningen og regnskabet blev enstemmig vedtaget. Efter der var givet svar på nogle rigtigt gode og konstruktive spørgsmål, blev Kredsbestyrelsens forslag om at forlænge fristen for gennemførelse af projekt Fremtidens Aktivitetshus til 1. januar 2022, også enstemmigt vedtaget. Valget til bestyrelsen var helt fantastisk. Vi måtte have gang i stemmeblokkene både til valget til de ordinære poster og til suppleanter. Først blev Laila Van Overeem genvalgt som kasserer. Dernæst blev Jørgen bak genvalgt som ordinært medlem. Så blev Heidi Lindhard Andersen og Lotte Tobiasen valgt ind som nye ordinære medlemmer af bestyrelsen. Som suppleanter valgte forsamlingen Anne Kirstine Henningsen, Ole Brun Jensen og Heidi Nielsen. Ud over de nyvalgte består bestyrelsen af Jutta Kristensen, Carsten Gade og mig selv. Vi har nu igen alle pladser i bestyrelsen besat, og det er helt fantastisk dejligt.
På kredsgeneralforsamlingen skal vi også hvert år vælge en repræsentant til bestyrelsen i Blindes Oplysningsforbund. Her kom der også gang i stemmeblokken. Daniel Gartmann blev valg ind, og Christina Maschmann blev valgt som suppleant. Tillykke til alle, og jeg glæder mig til vores samarbejde.
Har du lyst til at læse beretningen, så kan du få den tilsendt på mail. Du skal bare skrive til helle.kaas.schmidt@blind.dk.
Mange hilsner
Helle Kaas Schmidt
kredsformand