Nota har genoptaget udsendelse af lydbøger på CD. Samtidig opretholder Nota udsendelse af punktskrift til døvblinde.
Grundet COVID-19 kan der opleves længere vente-, svar- og leveringstider.
Notas åbningstid forbliver uændret. de er som følger:
mandag til torsdag mellem kl 8 og 15, samt fredag mellem kl 8 og 12.
de har telefonnummer: 39 13 46 00