Onsdag den 5. oktober kl. 12 til 15 på Rosengårdcentret, Tulipanvej 2, Silkeborg er der fællesspisning med hygge samt besøg af kredsformand Helle Kaas Schmidt.

Pris kr. 100,-. Tilmelding senest den 30. september tilElse, tlf.  25 38 02 77 ellerSøren, tlf.40 40 63 27.

Kørsel kan i strengt nødvendigt omfang ydes for kr. 30,- hver vej, såfremt du ikke har fået bevilget handicapkørsel.

Diætkost og evt. kørsel skal aftales ved tilmeldingen.