Silkeborgklubben: Onsdag den 1. juni kl. 12 til 15 på Rosengårdcentret, Tulipanvej 2, Silkeborg.

Fællesspisning med hygge. Konsulent Hanne Roland Larsen vil fortælle om sit arbejde og vil være med til at svare på spørgsmålet: ”Hvad gør jeg når …?”

Pris: Kr. 100,-

Tilmelding: Senest den 29.maj ti: Else, tlf. 25 38 02 77 eller Søren, tlf. 40 40 63 27.

Kørsel kan i strengt nødvendigt omfang ydes for kr. 30,- hver vej, såfremt du ikke har fået bevilget handicapkørsel.

Diætkost og evt. kørsel skal aftales ved tilmeldingen.