Indledning
Hvis du bruger apps og gerne selv vil i gang med at bruge forskellige online kommunikations-platforme eller hjælpe andre i gang med det, er her en lille oversigt til inspiration.

Hvad rummer oversigten?
I denne oversigt vil vi kort beskrive nogle af de kommunikationsprogrammer, som pt. er meget brugt af synshandicappede. De er også meget udbredte som online-platforme generelt.
Alle programmerne fungerer med skærmlæsere
Fælles for de programmer, du kan læse om her, er, at man kan være mere end 2 i samme samtale. Det er også muligt at bruge både lyd og billede, så det også er muligt at se hinanden. Vær dog opmærksom på, at video ofte kræver mere af din internetforbindelse og derfor kan være mere ustabil.

Der vil fortrinsvis blive givet beskrivelser, der passer til de informationer, man får som skærmlæserbruger (JAWS/NVDA eller VoiceOver/TalkBack).

Kan ikke erstatte undervisning
Oversigten er tænkt som en appetitvækker og altså ikke som en egentlig gennemgang af de enkelte programmer.

Skype
Hvad er Skype?
Skype er en af de kommunikationsprogrammer, der fungerer på flest platforme. Den virker på både en Windows- og en MAC-computer. Den fungerer ligeledes på såvel IOS (iPhone, iPad og iPod Touch) og Android—telefoner og tablets.

Installation
Har du Windows10, er Skype højst sandsynligt allerede installeret. Ellers kan du hente det på www.skype.com eller i Microsoft Store, som er den app-butik, der er i Windows10. På mobile enheder kan programmet hentes der, hvor du normalt henter dine apps.

Med Skype kan du foretage tale- og videoopkald. Hvis du ikke allerede har en Skype-konto, får du mulighed for at oprette én direkte i programmet. Følg instruktionerne, og giv dig god tid til at læse de enkelte skærmbilleder igennem.

Hvordan bruges Skype til opkald?
Hvis du bruger en mobil enhed, skal du dobbelttappe på fanebladet ”kontakter” og dobbelttappe på den kontakt, du ønsker at ringe til. Vælg derefter ”lydopkald” eller ”videoopkald”, som du vælger ved at dobbelttappe med én finger.

Når du er logget ind på Skype, finder du faneblade med ”Chats”, ”opkald” og ”kontakter. Alt efter din platform, finder du fanebladene øverst eller nederst ved siden af hinanden. Husk at aktivere det faneblad, du vil bruge. Som regel får man via skærmlæserens tale at vide, når et faneblad er det aktive. Der siges ”valgt” foran navnet på fanebladet.

Hvis du bruger en computer, kan du med Tabulatortasten komme rundt på de forskellige elementer i programmet. På en mobiltelefon med en berøringsfølsom skærm som fx en iPhone, kan du bruge de normale svirpebevægelser og aktivere den ønskede funktion med dobbelttab.

Der findes mange genvejstaster i computerversionen af Skype, både på Windows og MAC. Her et par stykker fra Windows-udgaven:

Besvar opkald: Ctrl+Shift+p.
Afslut opkald: Ctrl+e:.

Hvad koster det?
Hvis du bruger mobilen og ikke er forbundet til et trådløst netværk, bruger du af den mængde data, der findes i dit abonnement. Det har derfor ingen betydning, at du har ”fri tale”. Er du i tvivl, spørg dit teleselskab om, hvor meget data du har til rådighed.

Husk også på den sædvanlige anbefaling om, at prisen for data, hvis du er i udlandet, ofte er meget høj og normalt ikke inkluderet i dit abonnement.

Fejlfinding
Hvis du ikke kan få forbindelse, kan du prøve følgende:

  1. Sørg for, at du er logget på med en Skype-konto.
  2. Sørg for, at du har forbindelse til internettet enten via trådløst netværk (wi-fi) eller mobildata.

Messenger

Hvad er Messenger?
Messenger kan bruges til både tekstbeskeder (chat) og lyd- eller videosamtaler. Programmet kræver en Facebook-konto.

Det kører både på IOS og Android og kan også i en vis udstrækning bruges på en computer: Til Windows10 kan du hente Messenger som app i Microsoft Store. MAC-brugere kan også hente Messenger som app i MAC App Store.

Løsningerne til MAC og Windows er helt nye og derfor ikke så afprøvede som versionerne til IOS og Android.

Installation
Messenger hentes der, hvor du i forvejen henter dine apps. Åbn appen og indtast adgangsoplysningerne til din Facebook-konto. Husk at læse teksten på de forskellige skærmbilleder.

På en computer kan Messenger også bruges til tekstbeskeder i en browser. Du kan med fordel bruge Facebooks mobilvenlige indgang på: m.facebook.com og herfra vælge ”beskeder”. Men anbefalingen herfra er at bruge Messenger fra mobilen.

Hvordan bruges Messenger til opkald?
På fanebladet ”Personer” vælges den person, man ønsker at tale med. Dobbelttap med én finger og vælg derefter enten ”Taleopkald” eller ”Videosamtale”.

Når du har åbnet appen og logget dig ind med din Facebook-konto, er programmet opdelt i to faneblade. Du finder dem nederst på skærmen, og de hedder ”Chats” og ”Personer”. Under fanebladet ”Personer” kan du bl.a. se, hvem af dine Facebook-venner der i øjeblikket er aktiv på Messenger.

Fanebladet ”Chats” rummer dine beskeder opdelt efter samtale og sorteret med nyeste øverst.

Der læses ”aktiv” eller ”valgt” før navnet på det faneblad, der aktuelt er valgt.

På fanebladet ”Chats” kan du søge efter personer ved at vælge ”ny besked” og så skrive dele af navnet på den, du vil i kontakt med.

Du bruger appen helt normalt ved at dobbelt-tappe på den person eller samtale, du gerne vil beskæftige dig med. Dobbelt-tap på det faneblad, du gerne vil skifte til nederst i appen. Hvis du fx skifter til fanebladet ”Personer”, dobbelt-tap på den person, du gerne vil i kontakt med og følg instruktionerne på skærmen.

De nye apps til hhv. Windows og MAC ser i skrivende stund ud til at kunne bruges med hhv. JAWS og NVDA til Windows og VoiceOver til MAC. Med det menes, at der kan navigeres rundt imellem de forskellige elementer med hhv. Tab/Shift+Tab (Windows) og VoiceOver-tast+Pil Højre og Venstre (MAC). Aktivér det ønskede element, som du plejer.

Hvad koster det?
Hvis du bruger mobilen og ikke er forbundet til et trådløst netværk, bruger du af den mængde data, der findes i dit abonnement. Det har derfor ingen betydning, at du har ”fri tale”. Er du i tvivl, spørg dit teleselskab om, hvor meget data du har til rådighed.

Husk også på den sædvanlige anbefaling om, at prisen for data, hvis du er i udlandet, ofte er meget høj og normalt ikke inkluderet i dit abonnement.

Fejlfinding
Hvis du ikke kan få forbindelse, kan du prøve følgende:

  1. Sørg for, at du er logget på med en Facebook-konto.
  2. Sørg for, at du har forbindelse til internettet enten via trådløst netværk (wi-fi) eller mobildata.

FaceTime

Hvad er FaceTime?
FaceTime er en App som gør det muligt at foretage tale- eller videoopkald mellem IOS-enheder, “iPhone, iPad og iPod Touch”. FaceTime kan også bruges på en Mac-computer, af hensyn til overskueligheden er Mac-computere dog ikke omfattet af denne beskrivelse.

Det skal understreges, at denne beskrivelse ikke er en tilbundsgående vejledning i at bruge FaceTime, men en hurtig guide til, hvordan man lettest kan foretage opkald via programmet.

Hvordan foretager man et FaceTime opkald?
Det er ikke nødvendigt at åbne FaceTime Appen, for at foretage et opkald.
Den letteste måde at benytte FaceTime på, er via kontakter. Gå ind i din kontaktliste, og find den kontakt du ønsker at foretage FaceTimeopkald til. Dobbelttap på kontakten, som når du vil foretage et almindeligt telefonopkald. i stedet for at dobbelttappe på telefonnummeret, skal du enten trykke på FaceTime-videoopkald eller FaceTime-samtaleopkald. Din IOS-enhed vil nu foretage et opkald til den kontakt du har valgt. Du bliver måske spurgt om opkaldet er til kontaktens telefonnummer eller mail-adresse, det er lige meget hvad du vælger.
Du modtager og afslutter FaceTime-opkald på samme måde som et almindeligt telefonopkald, ved at dobbelttappe på skærmen med to fingre.

Kan man foretage FaceTime opkald til mere end en person ad gangen?
Du kan foretage et FaceTime opkald til flere personer på en gang.
Dette kræver, at du først sender en samlet iMessage til de personer du ønsker at foretage et opkald til. Herefter skal du gå ind i beskeden, og dobbelttappe på det antal personer beskeden er sendt til. Du får så mulighed for at foretage FaceTime-videoopkald eller FaceTime tale-opkald. Men det kræver, at alle har modtaget din iMessage, og at alle har adgang til FaceTime.

Hvad koster det?
FaceTime er installeret på din IOS-enhed. Du skal være opmærksom på, at FaceTime foregår via internettet. Du skal derfor enten have forbindelse til et trådløst netværk, eller bruge mobildata.

Hvis du bruger mobilen og ikke er forbundet til et trådløst netværk, bruger du af den mængde data, der findes i dit abonnement. Det har derfor ingen betydning, at du har ”fri tale”. Er du i tvivl, spørg dit teleselskab om, hvor meget data du har til rådighed.

Husk også på den sædvanlige anbefaling om, at prisen for data, hvis du er i udlandet, ofte er meget høj og normalt ikke inkluderet i dit abonnement.

Fejlfinding
Hvis FaceTime ikke virker, kan du gå til indstillinger og tjekke følgende:

  1. at du er logget ind på FaceTime med din Apple-ID.
  2. at FaceTime er slået til.
  3. Sørg for, at du har forbindelse til internettet enten via trådløst netværk (wi-fi) eller mobildata.