Efter det ønske, der på de sidste 2 medlemsmøder er blevet givet udtryk for, er der som led i det igangværende forsøg i samarbejde med kommunen blevet foretaget følgende ændring i krydset:

Pilottonen slukker nu, imens lyden for rødt og grønt kører.

Det betyder, at den eneste tone, der høres, når man har trykket på knappen under boksen, er lyden for rødt og grønt.

I krydset Sønder Allé/Ryesgade/Søndergade er pilottonen ikke blevet ændret.

Vi vil gerne høre jeres mening om denne ændring, så vi kan få så meget ud af forsøget som muligt.

Lydfyrsgruppen, Kreds Østjylland