Som du har hørt i medierne, er der nu desværre endnu engang udmeldt flere corona-restriktioner. De har også betydning for os i kreds Østjylland.

Vi stopper al fysisk fremmøde på folkeoplysningsområdet fra den 9. december. Undervisningen fortsætter online i det omfang, det kan lade sig gøre.

Hobby fortsætter indtil videre uændret. Så mød endelig op, hvis du ikke hører andet. Det er helt utroligt vigtigt, at du går direkte op til det lokale, du skal være i, spritter hænder og holder afstand. Er du det mindste sløj, så skal du blive hjemme. Kaffen og frokosten får du serveret i det lokale du er i. Café-området er lukket. Har du brug for at snakke med Dorthe, så sig det til Jytte på hobbyholdet eller den, der kommer med kaffen.

Vi kan desværre ikke gennemføre rundvisninger for nye på denne side at jul, men ingen vil blive glemt, så vi laver en aftale så hurtigt som muligt i det nye år.

Juleafslutningen den 15. december ændres til et rigtigt hyggeligt onlinejulemøde for alle i kredsen, og det kan du også læse mere om i dette nyhedsbrev. Vi prøver at være kreative kan du tro. Årets sidste bestyrelsesmøde, vil også blive holdt online.

Det er vigtigt, at vi passer på os selv og hinanden.

 Helle Kaas Schmidt, kredsformand

Heidi Nielsen, formand for BOF

Merete Raun Poulsen, skole- og aktivitetsleder.