Kredsens generalforsamling måtte som bekendt udsættes. Den vil nu blive afholdt fredag den 9. oktober. Tidspunktet vil stadig være fra kl. 15.00 til 21.15, og stedet vil også være hotel Scandic, Østergade 10, Aarhus. På generalforsamlingen skal vi bl.a. drøfte projekt Fremtidens Aktivitetshus for Blinde og Svagsynede, men måske også oplæg til en ny struktur i Dansk Blindesamfund.

Sæt kryds – vi glæder os til at se dig.

Mange hilsner
Helle Kaas Schmidt
Kredsformand