Den 28. april holdt kredsen den årlige generalforsamling. Der deltog 25 stemmeberettigede medlemmer, 4 ledsagere og 5 hjælpere. Fra forretningsudvalget deltog Sofie Monggaard. Der var en rigtig dejlig stemning under hele forløbet.
2 forslag blev vedtaget. Et som gav bestyrelsen ret til i løbet af de næste 5 år at hæve op til 1 mill. Af kapitalen fra arven fra Anna og Grethe Ringgaard. Pengene skal bruges til betaling af løn til ansatte i aktivitetshuset, hvis udbyttet af arven ikke rækker. Det andet forslag pålagde bestyrelsen at stille forslag til generalforsamlingen den 25. maj i Støtteforeningen for Blinde i Aarhus om, at Støtteforeningen aktivt skal arbejde på hurtigst muligt at flytte Aktivitetshuset til et nyt sted, der er tilgængeligt for alle, og placeret tæt ved gode befordringsmuligheder. Arbejdet skal foregå i samarbejde med kredsen og Blindes Oplysningsforbund.
Jeg blev genvalgt som kredsformand, hvilket jeg er meget taknemmelig for. Herudover blev Anne Kirstine Henningsen og Daniel Gartmann genvalgt for 2 år til bestyrelsen. Som suppleanter blev Inge Gibskov og Heidi Nielsen genvalgt. Herudover fik vi en ny suppleant, nemlig, Hanne Rose. Kasserer Laila Van Overeem, Jørgen Bak, Jutta Kristensen og Carsten Gade er også fortsat medlem af bestyrelsen.
Nu skal bestyrelsen i gang med arbejdet, og her står både aktiviteter for medlemmerne, udviklingen af organiseringen af aktivitetshuset og en politisk indsats for at bevare den midlertidige på- og afsætningsplads udenfor Aktivitetshuset højt på dagsordenen.
Har du lyst til at læse årsberetningen for 2022-2023, så skriv til hks@blind.dk og jeg sender den til dig.
Hold øje med medlemsbladet, hjemmesiden www.synshandicap-oj.dk, nyhedsbrevet og Facebook, for det er her vi slår arrangementer op, og fortæller nyt om kredsen.
Kontakt mig endelig, hvis du har noget på hjerte.
Helle Kaas Schmidt, kredsformand, tlf.nr.: 70 24 03 17