Den 11. juni blev der afholdt ordinær generalforsamling i kredsen. Det var et rigtigt hyggeligt arrangement med god stemning. Jeg blev genvalgt som kredsformand, og det er jeg utrolig taknemmelig for. Jeg vil gøre mit bedste for at udvikle kredsen og styrke de aktiviteter vi allerede har succes med. Ud over mig blev Anne Kirstine Henningsen og Daniel Gartmann valgt ind. Som suppleanter blev Jutta Kristensen og Heidi Nielsen valg. Herudover har vi Laila Van Oveerem som kasserer, og Heidi Lindhard, Jørgen Bak og Lotte tubiasen som ordinære medlemmer. Efter sommerferien vil vi tage fat på arbejdet. Vi skal bl.a. gøre os synlige i forbindelse med det kommende kommunalvalg, og vi skal se på, hvordan vi kan støtte de lokale klubber.

Følg med i medlemsbladet, på facebook, på hjemmesiden og vores nyedsbrev.

Mange hilsner

Helle Kaas Schmidt

kredsformand