Den 29. april blev der afholdt generalforsamling i kreds Østjylland.

Laila Van Overeem blev genvalgt som kasserer. Jørgen Bak, Jutta Kristensen og Carsten Gade blev valgt som ordinære medlemmer. Inge Gibskov og Heidi Nielsen blev valgt som suppleanter. Herudover er Anne Kirstine Henningsen og Daniel Gartmann i bestyrelsen, og jeg er formand.

Hovedemnerne i debatten var input til den kommende bestyrelse vedr. ny organisering af aktivitetshuset og placeringen af huset. Udbyttet af vores arv fra Anna og Grethe Ringgaard Pedersen har været faldende de sidste år.

Generalforsamlingen skal derfor på baggrund af en indstilling fra kredsbestyrelsen i 2023 tage stilling til, hvor mange penge der må trækkes ud af arvens kapital hvert år. Der kommer flere og flere udfordringer i forhold til Aktivitetshuset i Aarhus. Det er ikke tilgængeligt for kørestolsbrugere, handicapkørslen må ikke parkere udenfor og lige om lidt kommer der en cykelsti, som betyder at fortovet indskrænkes. Der var flertal for, at kredsbestyrelsen skal undersøge mulighederne for at finde egnede lokaler uden for midtbyen.

Der var ros til aktiviteterne, og dem skal bestyrelsen naturligvis fortsætte med at arrangere.

VI glæder os til at tage fat.

Helle Kaas Schmidt

Kredsformand