Efter længere tids sygdom døde Ole Brun Jensen søndag den 10. juli 2022, kun 61 år gammel.

Ole har siden starten af 80’erne været aktiv i Dansk Blindesamfund. Han var med til at køre en børneklub for børn med synshandicapp i Aarhus, og her blev han et forbillede for mange. I 2009 kom Ole ind i bestyrelsen for kreds Østjylland som kasserer, og Ole har bestridt forskellige poster i bestyrelsen helt frem til, han blev syg i 2021. Som kasserer var Ole med til at få kredsens bogføring flyttet til hovedkontoret, og det var den første kreds, der gjorde det, så der var mange procedure, der skulle på plads. Ole fik virkelig styr på det, så vi i dag har et godt grundlag at arbejde ud fra. Ole har også siddet i bestyrelsen for Blindes Oplysningsforbund, og han har undervist i forskellige former for IT-udstyr og programmer. Ole var en kreativ og tålmodig underviser, der måske ikke altid gik efter bogen, men han fandt altid frem til det der virkede for den enkelte elev. Ole var i sit organisationsarbejde ikke så glad for alt for mange trivielle opgaver med tidsfrister, men han kunne noget andet. Han var helt utrolig god til at tale med pressen, og formidle de udfordringer vi har som synshandicappede fx i trafikken. Ole var også altid med på at deltage i paneldebatter eller projekter, der havde med synshandicap at gøre. Ole havde en helt fantastisk stor viden om mange forskellige ting, og han gik op i det samfund, han var en del af. Ole var et helt utroligt dejligt og glad menneske. Han gik ind i folk med træsko på. Kom han for sent til en aftale, og det skete ind imellem, fordi, som han selv sagde: ”jeg kom sku lige i klemme mellem madrassen og dynen”, så havde han altid god tid til en ekstra snak. Ole var utrolig hjælpsom. Han var altid parat til at finde løsninger. Ole havde lige til det sidste en fantastisk humor, der til tider var ganske sort.

Vi er mange, der vil savne Ole, men vi vil huske ham for det, han gav os.

Æret være Oles minde.

Helle Kaas Schmidt

Kredsformand