Du inviteres hermed til en tur på Moesgaard Museum i forbindelse med et projekt om synstolkning af udstillinger.

Mit navn er Christina Johnsen, og jeg studerer ved Aarhus Universitet og er ved at afslutte min bachelor i Antropologi dette semester. Jeg er i gang med et eksamensprojekt, hvor jeg undersøger blinde og svagtseendes muligheder for kulturelle oplevelser, med fokus på muligheden for at opleve museumsudstillinger. Jeg ønsker at skabe en synstolkning af en mindre udstilling på Moesgaard Museum, for at give bedre muligheder for kulturoplevelser for mennesker med synshandicap. Dette vil jeg gerne gøre i samarbejde med synshandicappede, og derfor rækker jeg ud til jer. 

Inden jeg begynder på synstolkningen, vil jeg selvfølgelig gerne høre fra jer, hvilke tanker I har om en synstolkning af udstillinger. Først og fremmest for at finde ud af om der findes interesse for det og i så fald, komme nærmere hvordan en synstolkning kunne udforme sig gennem en fælles gruppesamtale. Gruppesamtalen vil foregå i Blinde og Svagsynedes Aktivitetshus i Aarhus. Når synstolkningens første udgave som lydfil er skabt, vil jeg gerne køre en testrunde, hvor de af jer der har lyst, afprøver den i udstillingen på Moesgaard Museum og giver feedback på oplevelsen. 

Projektplanen består af fire dele:

1. del: Gruppesamtale (19. april): jeg præsenterer projektets formål og tidsplan i Aktivitetshuset, derefter stiller jeg gruppen forberedte spørgsmål. Deltagere kan stille eventuelle spørgsmål eller komme med yderligere inputs. Deltagere er altid velkomne til at sende tanker, der opstår efter mødet, løbende. Kontaktinfo om frivillige til produkttest udveksles. Arrangementet forventes at tage ca. 45 minutter.

2. del: Produktskabelse (sidste uge i april): baseret på inputs fra gruppesamtalen, skaber jeg en synstolkning af en udstilling på Moesgaard Museum. Testtider aftales med hver deltager til de enkelte produkttest.

3. del: Produkttest (1. halvdel af maj): ved aftalte tidspunkter, mødes vi ved museet og afprøver synstolkningen ved udstillingen. Museumsbesøget er gratis og ledsagere er naturligvis velkomne. Efter oplevelsen i udstillingen, vil jeg gerne høre din umiddelbare oplevelse og stiller derfor et par spørgsmål. 

4. del: Afsluttende analyse af projektet (2. halvdel af maj): jeg skriver en analyse af projektets forløb og de resultater, vi kommer frem til i fællesskab. Analysens omfang er på 10 sider. Denne sendes til alle deltagere i projektet og Aktivitetshuset, hvis dette ønskes, og en lydfil af teksten vedhæftes. 

Er du interesseret i det hele eller blot nysgerrig på noget, er du velkommen til at deltage i så høj grad som du har lyst til. Tag endelig kontakt til Poul Villadsen på 23 80 80 83 eller mig på 81 74 82 87 for tilmelding eller hvis du har spørgsmål til projektet.

Jeg håber, at projektet kunne være interessant for jer, og at I har lyst til at deltage.

De bedste hilsner,

Christina Lerche Johnsen, Afdeling for Antropologi, Aarhus Universitet.

Mobilnummer: 81 74 82 87

AU-mail: 201904684@post.au.dk