Silkeborgklubben mødes onsdag den  7. sept. kl. 12 – 15 på Rosengårdcentret, Tulipanvej 2, Silkeborg.

Der er fællesspisning med hygge – oplevelser i løbet af sommeren – og lidt fællessang.

Pris kr. 100,-

Tilmelding senest fredag den 2. september til  Else Steenkjær, tlf. 25 38 02 77 eller Søren Marcussen, tlf. 40 40 63 27.

Kørsel kan i strengt nødvendigt omfang ydes for kr. 30,- hver vej, såfremt du ikke har fået bevilget handicapkørsel.

Diætkost og evt. kørsel skal aftales ved tilmeldingen.