Dansk Blindesamfund udsender et nyhedsbrev på mail, som bl.a. indeholder information om aktiviteter af meget forskellig karakter. Aktiviteterne foregår digitalt via telefon eller computer, og alle synshandicappede kan deltage uanset bopæl, og om man er medlem af DBS eller ej.

Man kan tilmelde sig nyhedsbrevet ved at skrive en mail til corona@blind.dk eller ringe tlf. 38 14 88 44.