Onsdag den1 juni var der klubdag i Silkeborgklubben.

Der var 32 deltagere, heraf to nye, som var med for første gang.

Vi startede med, at Søren Marcussen bød velkommen til alle.

Derefter blev der fortalt, hvem der var med denne gang, og vi gik over til middagen, som bestod af flæskesteg og efterfølgende kaffe og te med tilbehør.

Konsulent Hanne Roland Larsen var for at fortælle om, hvad hendes arbejde som Konsulent i Dansk Blindesamfund består af. Hun havde netop denne dag været konsulent i 19 år.

Hun tog nogle ting op, bl.a. handicapkørsel og ledsagerordningen for dem, som er over 67 år. Hun svarede også på spørgsmål fra salen, og der var en god dialog.

Der blev sunget et par sange, og til sidst blev der orienteret om, hvad der sker i klubben de næste gange.

Det er så dejligt at høre, at der er så meget gang i den. Snakken gik, og vi fik os et godt grin.

Tak til Klubudvalget, som består af Søren Marcussen, Jutta Kristensen, Else Stenkiel og Lis Stubberup, samt de tre hjælpere Else Jensen, Leif Stenkiel og Poul Erik Kristensen. Uden dem kan vi ikke klare den, for de gør et stort arbejde, for at vi blinde og svagsynet har det godt, når vi er i klubben.

Her til slut, vil jeg endnu en gang sige, at det er så dejlig og hyggeligt at komme i Silkeborgklubben. Kom og vær med alle blinde og svagsynede i Silkeborg og i kredsen.

Hilsen en glad bruger af tilbuddene i Silkeborgklubben

Carsten Gade