Salg af pap-periodekort stopper den 17. marts 2019. Dette gælder dog ikke buskortet, som kan benyttes af blinde og svagsynede borgere. kortet gælder fortsat alle zoner, og prisen er indtil videre uændret på 160 kr. pr måned.

 

Du kan købe kortet, hvis du opfylder medlemsbetingelserne hos Dansk Blindesamfund, altså hvis du ser mindre end 10 procent.

 

ed køb eller fornyelse af kortet skal du kunne fremvise dokumentation for dette, f.eks. dit ledsagerkort eller Dansk Blindesamfunds medlemskort.

Efter den 17. marts kan du kun købe dit periodekort hos Midttrafik Kundecenter på Aarhus Rutebilstation. Fra denne dag stopper salget af Midttrafiks produkter på alle andre salgssteder i Aarhus.