Program til DH Aarhus valgmøde den 27 september kl. 18 – 21

Sted: Marselisborg Centret, P.R. Ørumsgade 11, bygning 8, 8000 Aarhus C.

Kl. 18.00 – 18.30 DH Aarhus er vært for en sandwich og en vand.

Kl. 18.30 –  19.30 Debat – spørgsmål mv. til vores byrådskandidater.

Kl.  19.30 – 19.50 Kaffepause.

Kl. 19.50 –  20.50   Debat– spørgsmål mv. fortsætter.

Kl. 20.50 –  21.00   Afrunding ved byrådskandidaterne.

Aftenens ordstyrer er Jesper Bech Pedersen, som er politisk redaktør ved Aarhus Stiftstidende.

Alle politiske partier i vores nuværende Byråd i Aarhus er repræsenteret ved en byrådskandidat.

DH´s landsformand Thorkild Olesen  deltager og vil indlede debatpunkterne med spørgsmål til politikerne, og derefter vil der være tid til øvrige spørgsmål og debat

I løbet af aftenen vil vi komme ind på følgende emner / debatpunkter:

  • Retssikkerheden for mennesker med handicap.
  • BPA ordningen.
  • Skole-fritidstilbud for børn med handicap.
  • Bo og aktivitetstilbud for voksne med kognitiv handicap.
  • Tilgængelighed.

Alle medlemmer af vores tilknyttede organisationer / foreninger er meget velkommen til at komme og deltage.

Af hensyn til forplejning mv., bedes man tilmelde sig til sin organisation / forening, eller direkte til DH Aarhus på mail: dh-aarhus@handicap.dk  senest den 20 september.

Venlig hilsen og på gensyn

pva. forretningsudvalget DH Aarhus

Mogens Toustrup