Kære alle

Vi vil gerne informere dig om, at Dansk Røde Kors har oprettet et frivilligt Corona-netværk som er landsdækkende. Man kan registrere sig som borger der har behov for hjælp eller som borger der gerne vil være frivillig. Det er frivillige medarbejdere ved Røde Kors der så foretager et ”match” mellem hjælp-søgeren og hjælperen.

Man kan få hjælp til indkøb, hundeluftning, at hente og bringe medicin m.m. dog IKKE børnepasning.

De har en telefonlinje der er åbent alle dage kl. 9 – 19 og man kan melde sig via tlf. eller via en formular på hjemmesiden (den er nem at udfylde og ganske kort). Telefonnummer: 3529 9660.

Hjemmeside: https://www.rodekors.dk/stoet/bliv-noedhjaelper/historier-fra-felten/vi-kaemper-bringe-covid-19-pandemien-under-kontrol

Se her udsnit af teksten fra hjemmesiden:

Du kan få hjælp via Hjælpenetværket hvis du:
✔ Er ældre og føler dig i risiko for at blive smittet.
✔ Er særlig udsat fx pga. sygdom fx hjertekarsygdom, lungesygdom, nedsat immunforsvar og kræft) og derfor har valgt at gå i selvisolation.
✔ Er mistænkt for at være smittet og er derfor i hjemmekarantæne.
✔ Er syg af Coronavirus og er derfor i hjemmekarantæne.

Kan du svare ja til én af ovenstående, så ring eller skriv dig op via formularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
Røde Kors aflaster også myndighederne ved at bemande den fælles hotline, så bekymrede danskere kan få svar på deres spørgsmål og få den hjælp, de har brug for. Har du spørgsmål om smitte eller andet, kan du få hjælp på telefon 70 20 02 33.

Du vil i løbet af få dage blive ringet op af din lokale konsulent hos dansk blindesamfund. Vi ringer til jer for at støtte og hjælpe hvor vi kan.

Pas på jer selv og hinanden.

Hilsner fra
Konsulenterne