”Det forunderlige menneske”

Det er en elementær erfaring, at mennesket på en gang er et led i naturen og dog radikalt forskelligt fra hele den øvrige verden.

Stammer mennesket i virkeligheden fra en enden verden eller anden planet, eller er vi opstået som den mest forunderlige skabning i en lang kæde af successive frembringelser af højere former for liv her på jorden.

Har du tænkt over, at stort set alt, hvad vi foretager os i hverdagen, er formet af vores biologi og af vores kultur? Vi er så og sige et biokulturelt menneske.

Af naturen er vi sociale væsner, og familie og venner er det vigtigste for os. Her kan vi give og modtage viden, regler og kultur – fordi vi gennem evolutionen har udviklet evnen til at skabe meningsdannende lyde og sprog. Vi bearbejder mad, pynter os, danser, diskuterer etik og moral, er nysgerrige, vidensbegærlige, søger efter mening og sammenhæng. Vi er æstetiske væsner, men også politiske, musikalske, overtroiske, litterære og seksuelle.

Mennesket er i sandhed et forunderligt væsen – både biologisk og kulturelt. Vi vil på sommerhøjskolen i år få besøg af en stribe kloge og spændende mennesker, der vil bringe os rundt menneskets mange facetter og gør os klogere på det biokulturelle menneske.

 

Tirsdag d. 11/6 kl. 10-12.00:

”På opdagelse i rummet” ved Andreas Dideriksen, Aarhus universitet

Under oplægget vil jeg fortælle om, hvad det egentlig er, vi undersøger, når vi retter vores fantastiske teleskoper ud mod verdensrummet. Hvad tillader den nuværende teknologi, at vi kan undersøge? Vi skal bl.a. snakke om fascinerende stjernetåger, sorte huller og exoplaneter.

I løbet af foredraget vil I også komme til at høre om rumfartens udvikling. Her vil jeg fortælle om, hvor langt vi er kommet med mennesket i rummet, og hvor vi måske er på vej hen?

 

Tirsdag d. 11/6 kl. 13-15.00:

”Det genetiske menneske – fortid, nutid og fremtid” ved Pernille Axel Gregersen, Overlæge ved Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital og Søren Lejsted Færgeman, Reservelæge og PhD ved Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Omdrejningspunktet for foredraget vil være nutidens muligheder for at forstå sygdom i den bredeste forstand gennem genetikken. Først diskutere vi de basale, biologiske mekanismer der ligger til grund for vores aktuelle forståelse af genetik, samt de historiske landvindinger der har gjort denne forståelse mulig. Dernæst undersøger vi de diagnostiske værktøjer som hviler på genetikken og som bruges i klinisk genetik i dag. Sidst vil vi diskutere hvordan vores genetiske forståelse kan bruges til at undersøge arvelige øjensygdomme.

 

Torsdag d. 13/6 kl. 10-12.00:

” Det litterære menneske – gys, gru og krimi” ved bibliotekar og redaktør Jette Holst

At læse er at rejse – og når det gælder gys, gru og krimi går rejsen til sindets skjulte dybder. Lige så længe mennesket har kunnet kommunikere, har det fortalt uhyggelig historier. Men hvorfor er det så fascinerende at blive skræmt? Og hvem er forfatterne bag disse uhyggelige historier? Bibliotekar og gyserentusiast Jette Holst ser nærmere på gysets historie i litteraturen. Hun vil tage os med igennem: Gysets udvikling fra myte til nutiden, Teorier om hvorfor vi læser gys, Nedslag i forskellige forfatterskaber: hvem var de, og hvorfor skrev de og Eksempler på gode gys og krimier.

 

Torsdag d. 13/6 kl. 13-15.00:

” Vincent van Gogh – liv og værk” ved cand. mag. og underviser i billedkunst og kunsthistorie Birgitte Olsen

I sine nu verdensberømte billeder videregiver Vincent van Gogh (1853 – 1890) en stædig glæde over livet og kunsten – selvom han oplevede sygdom og stor modgang. Myterne omkring ham er mange og kan skygge for oplevelsen af det store efterladte værk.

Jeg gør rede for Vincents baggrund, livsforløb og hans udvikling som kunstner, fra de første tiltag over afprøvning af samtidens ismer til han fandt sit eget stærke udtryk. Der vil være plads til spørgsmål og dialog.”

 

 

Tirsdag d. 18/6 kl. 10-12.00:

”Det musiske menneske” ved Hardy Macko, cand. mag. i musikvidenskab og samfundsfag

“Musik er lyd! Vi kan alle lave lyde, men kan vi alle lave musik?

Vi skal tale om mennesket som et kreativt skabende væsen og dets brug af musik set i et historisk perspektiv. Jeg vil blandt andet komme ind på. Hvad musik egentligt er og hvilken rolle den spiller og stadig spiller i nutiden. Til sidst skal vi høre om 2 danske musikere, som har en stor betydning for os alle i dag.

 

Tirsdag d. 18/6 kl. 13-15.00:

” Menneskets evolution i biokulturelt perspektiv” ved professor Felix Reide ved Arkæologisk institut, Aarhus universitet, Moesgård

Mennesket er et kultuskabende dyr. Siden de første redskaber dukker op for omkring tre millioner år siden er menneskets evolution kendetegnet af et parløb mellem biologi og kultur. I dette foredrag ser vi på denne proces, vi ser på redskabsbrug hos andre dyr, vi ser på de forskellige menneskearter som opstod og forsvandt igen i tidens løb, og vi ser hvilke metoder, vi kan tage i brug for at forstå menneskets biokulturelle evolution.

 

Torsdag d. 20/6 kl. 10-12.00:

” United Change – kunsten og verdensmålene” ved kreativ producent Lotte Kofod Ludvigsen fra Teatret Svalegangen.

Lotte Ludvigsen vil i dette foredrag fortælle om projektet United Change. United Change samler et bredt partnerskab på tværs af kulturelle fagfelter, virksomheder, forskning og foreningsliv for at undersøge, hvordan kunsten kan fremme det personlige engagement i FN’s verdensmål for bæredygtig omstilling. Gennem vidensworkshops og kunstneriske udviklingsprocesser mødes partnerne på tværs af faglige skel med verdensmålene som vores fælles agenda. Oplægget vil med udgangspunkt i en kort gennemgang af verdensmålene, fortælle hvordan Teatret Svalegangen konkret arbejder med målene og hvordan det påvirker organisationen og alle involverede.

 

Torsdag d. 20/6 kl. 13-15.00:

”Det politiske magtmenneske” ved journalist og forfatter David Trads

Vi ser i disse år stærke, karismatiske – nogle vil sige skræmmende – mænd i magtfulde politiske job: Trump, Putin, Kim Jong-Un, Victor Orban. Hvem er de? Hvorfor er de, som de er? Hvordan håndterer vi andre dem? Journalist og forfatter David Trads giver sit bud.

 

PRAKTISK INFORMATION:

 

  • Der vil være gratis kaffe og brød hver morgen kl. 9.30-9.45
  • Der vil være morgensamling og fællessang hver morgen kl. 9.45-10.00
  • Der vil være mulighed for at købe frokost hver dag kl. 12.00 til 40 kr.
  • Der vil den sidste dag torsdag d. 21/6 kl. ca. 15.00 være fælles afslutningskaffe med jordbærkage