Klub ”lysglimt” i Odder inviterer til foredrag ”Blind med et brag”
Med Simon Bendfeldt.
Det er onsdag den 22-03-2023, kl. 13-15.
Stedet er Spisestuen i Vitapark Odder,
Vitavej 61-63.
Pris for kaffe og foredrag 30,- kr.- som
betales ved kaffebordet.
Tilmelding på tlf: 61866944 senest den
20-03-2023.
Der er begrænsede pladser, så skynd dig at tilmelde dig.
Karin og John Simonsen